Onze Bijenvereniging werkt in Kampen en de omliggende dorpen IJsselmuiden, Grafhorst, Wilsum, Zalk, Vollenhove en Genemuiden.

Jeugdopleiding Imker

Tijdens de open imkerdagen geven we aan de jeugd voorlichting over het houden van bijen. De jeugd gaat hier enthousiast mee om en sommigen geven zich op als aspirant-imker. De leden van de werkgroep jeugdopleiding Imker bezoekt aangemelde scholen tot groep 8, geeft voorlichting en meisjes en jongens die een opleiding tot imker willen volgen krijgen een praktische opleiding.
De kinderen komen in de periode mei t/m september in de bijentuin bijeen. Ze leren van senior imkers de koningin-bij herkennen en zoeken,
ook leren ze het verschil tussen werkster en darren. Ze krijgen een zwermkastje (een klein bijenkastje) in bruikleen en krijgen zo een eigen bijenvolkje. Als dit volkje is gegroeid tot een volledig volk zijn we bijna een jaar verder. Ze krijgen de imkermaterialen in bruikleen (zoals een kap, imkerhandschoenen, rookapparaat, raampjes en raampjeslichters). Als ze beslissen om de vervolgopleiding te doen krijgen ze ook een grote bijenkast in bruikleen. Hierna moeten de kinderen en ouders beslissen of ze door willen gaan met het imkerschap.
Aan de basisopleiding zijn geen kosten verbonden. Als ouders en kind beslissen om de vervolgopleiding te doen, moeten ze jeugdlid worden van de bijenvereniging Kampen. De jaarlijkse bijdrage hiervoor is Euro 35,=.  Inlichtingen bij H. Martens.

Scholen die interesse hebben in een presentatie van de bijenvereniging Kampen e.o. kunnen contact opnemen met H. Martens, zie ‘adressen imkers’.

Over de jeugd.
Sinds het voorjaar 2013 zijn 10 jongens enthousiast bezig met het imkeren onder de knie te krijgen. Zij lopen een seizoen mee met een aantal imkers. Krijgen beschermende kleding aan en helpen met het verzorgen van een bijenvolk. Aan het eind van het seizoen hebben alle 10 jongens een eigen bijenvolkje in gewinterd en daar gaan ze straks in het voorjaar weer mee verder. We hopen met elkaar dat ze al werkend en oefenend op den duur enthousiaste imkers worden, die onze Kamper bijenvereniging kunnen versterken.

Imkerdag_Cantecleer_foto_(2) foto_s_jeugdimkers_010_(1)

Jeugdbijeenkomst op de bijentuin & open jeugdmiddag bij Kinderboerderij Cantecleer

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-foto_s_daan_landsman_raampjes_maken_in_de_loods52014-foto_s_daan_landsman_raampjes_maken_in_de_loods4_-_kopie

 

Bijenvereniging Kampen op Facebook

Welkom allen die de Bijenvereniging Kampen en Omstreken een warm hart toe dragen.. Fijn dat er af en toe mensen de facebookpagina toch kunnen vinden... Wat maken we toch een vreemde periode mee.. Afstand houden van elkaar..wat een gedoe.. Het hele imkerjaar houden we nu al afstand en we missen elkaar.. De bijen gaan de winter in..U vraagt zich af nu al? Ja,nu beginnen de dames en heren zich al voor te bereiden op de winter... Het zijn alweer de voorbereidingen voor het volgende bijenjaar..!! Wij hopen op een meer sociaal jaar... Maar dat ligt aan ons allen...!!! Respecteer elkaar...Volg de pagina.. Wij houden in ieder geval afstand van elkaar... doet u mee??? ...

View on Facebook

Contact

Voor opleidingen:
H. Martens, D. Vinke, Wim Selles.

Voor algemene informatie:
C. Oussoren (secretaris).

Overige informatie:
P. van Sermondt (voorzitter)