Onze Bijenvereniging werkt in Kampen en de omliggende dorpen IJsselmuiden, Grafhorst, Wilsum, Zalk, Vollenhove en Genemuiden.

Jeugdopleiding Imker

Tijdens de open imkerdagen geven we aan de jeugd voorlichting over het houden van bijen. De jeugd gaat hier enthousiast mee om en sommigen geven zich op als aspirant-imker. De leden van de werkgroep jeugdopleiding Imker bezoekt aangemelde scholen tot groep 8, geeft voorlichting en meisjes en jongens die een opleiding tot imker willen volgen krijgen een praktische opleiding.
De kinderen komen in de periode mei t/m september in de bijentuin bijeen. Ze leren van senior imkers de koningin-bij herkennen en zoeken,
ook leren ze het verschil tussen werkster en darren. Ze krijgen een zwermkastje (een klein bijenkastje) in bruikleen en krijgen zo een eigen bijenvolkje. Als dit volkje is gegroeid tot een volledig volk zijn we bijna een jaar verder. Ze krijgen de imkermaterialen in bruikleen (zoals een kap, imkerhandschoenen, rookapparaat, raampjes en raampjeslichters). Als ze beslissen om de vervolgopleiding te doen krijgen ze ook een grote bijenkast in bruikleen. Hierna moeten de kinderen en ouders beslissen of ze door willen gaan met het imkerschap.
Aan de basisopleiding zijn geen kosten verbonden. Als ouders en kind beslissen om de vervolgopleiding te doen, moeten ze jeugdlid worden van de bijenvereniging Kampen. De jaarlijkse bijdrage hiervoor is Euro 35,=.  Inlichtingen bij H. Martens.

Scholen die interesse hebben in een presentatie van de bijenvereniging Kampen e.o. kunnen contact opnemen met H. Martens, zie ‘adressen imkers’.

Over de jeugd.
Sinds het voorjaar 2013 zijn 10 jongens enthousiast bezig met het imkeren onder de knie te krijgen. Zij lopen een seizoen mee met een aantal imkers. Krijgen beschermende kleding aan en helpen met het verzorgen van een bijenvolk. Aan het eind van het seizoen hebben alle 10 jongens een eigen bijenvolkje in gewinterd en daar gaan ze straks in het voorjaar weer mee verder. We hopen met elkaar dat ze al werkend en oefenend op den duur enthousiaste imkers worden, die onze Kamper bijenvereniging kunnen versterken.

Imkerdag_Cantecleer_foto_(2) foto_s_jeugdimkers_010_(1)

Jeugdbijeenkomst op de bijentuin & open jeugdmiddag bij Kinderboerderij Cantecleer

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-foto_s_daan_landsman_raampjes_maken_in_de_loods52014-foto_s_daan_landsman_raampjes_maken_in_de_loods4_-_kopie

 

Bijenvereniging Kampen op Facebook

Wij houden onze vingers gekruist.. 10 en 11 juli open landelijke imkerijdagen. Alleen wanneer de omstandigheden het toelaten.🐝🐝🐝 ...

View on Facebook

BijenBlog. Zo heet de blog van Ben Som de Cerff die voor de NBV imkers en geïnteresseerden meeneemt in de dagelijkse praktijk van het imkeren. Leerzaam voor veel imkers, maar zeker ook boeiend voor iedereen die geïnteresseerd is in het bijenvolk of het imkeren. Kijk eens op www.bijenhouders.nl/blog ...

View on Facebook

De NBV organiseert voor haar leden op dinsdagavond 26 januari a.s. een webinar over (beginnende) koninginnenteelt. Naast een lezing over F1 en F2 volken, zullen ook diverse rasverenigingen aan het woord komen.
Leden hebben inmiddels per mail een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Ben je lid en heb je geen uitnodiging gehad? Neem dan contact met ons op! Ben je geen lid en wil je toch deelnemen? Die mogelijkheid is er! Als al onze leden de kans hebben gehad zich aan te melden en er nog plek over is. Hiervoor hebben we een speciale wachtlijst. Wil je op deze wachtlijst? Laat het ons dan weten en mail naar secretariaat@bijenhouders.nl
...

View on Facebook

29-12-1920 t/m 29-12-2020 = 100 jaar.

100 jaar bijen in Kampen en omstreken. Wij zijn trots op onze vereniging en hopen dat het voor de bijen een goed jaar wordt, want als het hen goed gaat dan gaat het de imkers ook goed. Het gaat een jaar worden waarbij stil wordt gestaan bij dit jubilea als de omstandigheden dit toelaten.
...

View on Facebook

Contact

Voor opleidingen:
H. Martens, D. Vinke, Wim Selles.

Voor algemene informatie:
C. Oussoren (secretaris).

Overige informatie:
P. van Sermondt (voorzitter)